03ოქტ/22

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ბარიერები დასაქმების გზაზე

2014 წელს, საქართველომ  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის რატიფიცირებას მოაწერა ხელი, რითაც აიღო პასუხისმგებლობა მხარი დაუჭიროს, დაიცვას და უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები. კონვენცია ხაზს უსვამს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებსRead More…