პოდკასტი დამზადდა პროექტი „საზიანო გენდერული სტერეოტიპების დაძლევა“ ფარგლებში, რომელიც ტარდება პროგრამის: “ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისათვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით.
#eu4genderequality UN women UNFPA European union in Georgia

პირველი ეპიზოდის თემებია:

⭕️გენდერული ნიშნით ძალადობა და მისი ფორმები;
⭕️ ძალადობის მსხვერლის გზა პრობლემის გაცნობიერებამდე;
⭕️ მსხვერპლის მიერ ძალადობის უარყოფა და პოლიციის ჩარევაზე უარის თქმა;
⭕️ მსხვერპლის მოძალადესთან გაჩერების ფსიქოლოგიური ფაქტორები;
⭕️ მოძალადის ორმაგი სახე საზოგადოებაში და ოჯახში
ამ და გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებულ სხვა თემებზე ჩვენი პოდკასტის პირველ ეპიზოდში ვსაუბრობთ ჩვენს სტუმართან ფსიქოლოგ, გეშტალტთერაპევტ, ქალთა საკონსულტაციო ცენტრ „სახლის“ ხელმძღვანელ რუსუდან ფხაკაძესთან ერთად.

Facebook Comments