ვიდეო პოდკასტების სერიის მეორე ეპიზოდში, გენდერულ ძალადობას სამართლებრივი კუთხით განვიხილავთ. ჩვენი სტუმარია ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯფუფის “WISG”-ის იურისტი ქეთი ბახტაძე.

მეორე ეპიზოდის თემებია:

⭕️გენდერული სტერეოტიპები, გენდერული ნიშნით ძალადობა და ადამიანის უფლებები

⭕️ სახელმწიფო სერვისები ძალადობის ქვეშ მყოფი ადამიანებისთვის

⭕️ სამართლებრივი პროცესები პირველი მიმართვიდან ძალადობის ფაქტის დადასტურებამდე

⭕️ შემაკავებელი და დამცავი ორდერები

⭕️ რისკები, რომლის წინაშეც დგება ძალადობა გადატანილი ადამიანი

⭕️ ეფექტური რეაგირება გარშემომყოფების მხრიდან

⭕️ ძალადობა საზოგადოებრივ ადგილებში და მოწმის როლი

პოდკასტი მომზადებულია პროექტ „საზიანო გენდერული სტერეოტიპების დაძლევა“ ფარგლებში, რომელიც ტარდება პროგრამის: “ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისათვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით.

#eu4genderequality UN Women UNFPA European Union in Georgia

Facebook Comments