მესამე ვიდეო პოდკასტის სტუმარი გენდერის მკვლევარი ანი მურადაშვილია. მასთან ერთად განვიხილავთ შემდეგ საკითხებს:

⭕ განპირობებულია თუ არა სოციალური იმიჯი გენდერული სტერეოტიპებით

⭕ გენდერული როლები და შინ შრომა

⭕ რა გავლენას ახდენს გენდერული სტერეოტიპები პროფესიის არჩევაზე

⭕ გენდერი ინტერსექციურ ჭრილში

⭕ გარდაიქმნება თუ არა საზიანო გენდერული სტერეოტიპები გენდერული ნიშნით ძალადობად

⭕ გენდერის კვლევა, როგორც პროფესია

პოდკასტი მომზადებულია პროექტ „საზიანო გენდერული სტერეოტიპების დაძლევა“ ფარგლებში, რომელიც ტარდება პროგრამის: “ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისათვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით.#eu4genderequality UN Women, UNFPA, European Union in Georgia.

Facebook Comments