მერვე ვიდეო პოდკასტის სტუმარი იურისტი, ადამიანის უფლებათა დამცველი, თამარ დეკანოსიძეა. მასთან ერთად განვიხილავთ სექსუალური შევიწროებისა და სექსუალური ძალადობის საკითხებს.

უფრო დეტალურად, პოდკასტში შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი საკითხები:

  • სექსუალური შევიწროებისა და სექსუალური ძალადობის განსაზღვრა
  • როგორი ტიპის შეიძლება იყოს სექსუალური შევიწროება და სექსუალური ძალადობა, რა ფორმებით შეიძლება გამოიხატებოდეს იგი
  • სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე და რეაგირების მეთოდები
  • Me too კამპანია და მისი ეფექტი
  • ზღვარი სექსუალური ხასიათის კომპლიმენტსა და შევიწროებას შორის
  • მსხვერპლის რეაგირება სექსუალურ ძალადობაზე
  • სექსუალური ძალადობა პარტნიორის მხრიდან
  • სექსუალური ძალადობის შესახებ გავრცელებული მითები და რეალობა

პოდკასტი მომზადებულია პროექტ „საზიანო გენდერული სტერეოტიპების დაძლევა“ ფარგლებში, რომელიც ტარდება პროგრამის: “ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისათვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით.#eu4genderequality UN WomenUNFPAEuropean Union in Georgia

Facebook Comments